Jasne, antysemityzm i homofobia do zjawiska typowo polskie. Chyba cię popie…ło.