No, proszę – raz w roku nawet towarzysz tornson pisze z z sensem LOL